Anak Semarang

# Sekolah # Seni

Aku Anak Semarang Hybrid Culture

Puspita anak guru matematika bernama Timotius Sukaryo¬† mengajar di Sekolahan swasta SMA Masehi V Semarang memang cantik banyak para pelajar yang meliriknya dan ingin mendapatkan hati Puspita, tapi Puspita tak…